Uměleckékovářství
zámečnictví
Stawaritsch
kovárna

Nositel tradice lidových řemesel | Bearer of Folk Craft Tradition

Nositel tradice lidových řemesel je ocenění udělované každoročně ministrem kultury České republiky. Titul je udělován nejvýše pěti řemeslníkům, kteří na vysoké úrovni ovládají zánikem ohrožené technologie lidové výroby, zajišťují jejich uchování a předávání budoucím generacím. S oceněním je spojeno propůjčení ochranné známky, garantující kvalitu a jedinečnost výrobků.

Bearer of Folk Craft Tradition is an award decorated every year by the Minister of Culture of the Czech Republic. The Minister of Culture awards the above title to no more than 5 masters, who have the best know-how about traditional manufacturing technologies at risk of dying out and who take part in preserving, spreading and transmitting them to future generations. With this award is connected granting of this trademark, that guarantees quality and uniqueness of products.

[Nositel tradice lidových řemesel] 
[Nositel tradice lidových řemesel] 
Nositel
 Copyright © 2006 - 2019, AS. Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.